Regulamin portalu internetowego www.simplydruk.pl

 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.simplydruk.pl, zwanego dalej Portalem.

2. Właścicielem i administratorem portalu jest firma ADVERT z siedzibą w Mielcu przy ulicy Bajana 2/7, NIP: 817-215-75-13, REGON: 360433556 zwana dalej Drukarnią.

3. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Drukarni nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2 Warunki korzystania z Portalu

1. Korzystanie z Portalu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, która będzie skuteczna od dnia publikacji nowej wersji pod adresem www.simplydruk.pl/regulamin.

2. Klientem Portalu mogą zostać wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

3. Konto Klienta może zostać utworzone poprzez proces rejestracji na Portalu lub za pośrednictwem pracownika Drukarni.

4. Drukarnia ma prawo do pozbawienia prawa do korzystania z Portalu Klienta w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, zakończenia współpracy lub dopuszczenia się innych zachowań, które uznane zostaną przez Drukarnię za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Drukarni.

5. Informacje podane przez Klienta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

6. W przypadku pozbawienia prawa do korzystania z Portalu Klient może dokonać ponownej rejestracji po uprzedniej zgodzie Drukarni.

7. Drukarnia ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  

§ 3 Procedura złożenia zamówienia

1. Przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży są materiały reklamowe oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta w procesie zakupowym.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, a obsługa zamówień odbywa się w godzinach pracy Drukarni.

3. Terminy realizacji zlecenia podane są na poszczególnych stronach produktów oddzielnie w dniach roboczych, które rozumie się każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świąt ustawowo wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia jest liczony od momentu akceptacji projektu oraz zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Drukarni.

4. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Drukarni. Klient nie może domagać się odszkodowania w takim przypadku.

5. Zakończenie realizacji zamówienia następuje w przypadku przekazania zamówionego produktu firmie kurierskiej.

6. W przypadku złożenia i opłacenia zamówienia bez akceptacji plików graficznych pracownik drukarni skontaktuje się z Klientem pracownik Drukarni celem ustalenia finalizacji zamówienia.

7. Klient może anulować zamówienie po jego opłaceniu do przed akceptacją plików przez Drukarnię poprzez kontakt z Drukarnią.

 

§ 4 Wysyłka          

1. Dostawa zamówionych Produktów jest ograniczona terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na wskazany przez Klienta adres w procesie składania zamówienia.

3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

4. Przesyłki kurierskie dostarczane są w 99% przypadków następnego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach czas dostawy może wydłużyć się do 72 godzin roboczych. W przypadku dostawy w czasie do 72 godzin Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wspomnianą zwłokę w stosunku do Klienta.

 

§ 5 Projekty graficzne

1. Drukarnia oferuje możliwość wykonania projektu graficznego. Koszt wykonania projektu będzie każdorazowo podany przy procesie składania zamówienia.

2. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenie praw autorskich oraz treść materiałów przesyłanych od Klienta.

3. Drukarnia ma prawo do odmowy wykonania zlecenia jeżeli przesłany projekt będzie zawierał treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.

4. Materiały przesyłane przez Klienta do Drukarni powinny być przygotowane zgodnie z instrukcjami widniejącymi na Portalu simplydruk.pl

5. Pliki graficzne przesyłane do Drukarni mogą być przechowywane bezterminowo.

 

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego Produktu z zamówieniem powinny zostać zgłoszone do Drukarni w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia. Zgłoszenie powinno posiadać dokładny opis stwierdzonych wad oraz zakres żądania reklamacyjnego.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszym stopniu odwzorować kolory zawarte w projektach graficznych dostarczonych przez Klienta. W procesie produkcyjnym wykorzystywanych jest wiele maszyn, w związku z czym mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji.

4. Na żądanie pracownika Drukarni Klient powinien odesłać wadliwy produkt na wskazany adres na własny koszt. W przypadku nie otrzymania całości nakładu w ciągu 4 dni roboczych od momentu żądania reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

5. W przypadku braku odpowiedzi Klienta na wiadomość z działu reklamacji w ciągu 5 dni roboczych reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.

6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłki. Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu reklamacyjnego z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej oraz niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym fakcie Drukarni.

7. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 •          w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 •          w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 •          w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 •          w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 •          w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

§ 7 Sposoby płatności i koszty

1. Ceny Produktów określone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, o ile nie stwierdzono inaczej.

2. Wszystkie podane ceny zawierają koszty przesyłki kurierskiej.

3. Podane ceny są wiążące w momencie złożenia zamówienia przez Klienta i nie mogą ulec zmianie podczas procesu realizacji zamówienia.

4. Płatności za zamówienie można dokonać za pośrednictwem zintegrowanych systemów płatniczych takich jak Przelewy24 oraz Paypal, kart kredytowych, kart debetowych oraz korzystając z przelewu bankowego.

5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez systemu płatnicze.

6. Klient, który opłacił zlecenie i anulował je przed momentem akceptacji plików otrzyma zwrot kosztów pomniejszony o koszty administracyjne w wysokości 29,99 zł netto.

7. Klient dokonując zakupów wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

 

§ 8 Prywatność

1. Drukarnia zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych i teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim za wyjątkiem informacji niezbędnych do realizacji zamówienia tj.: dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury VAT oraz kontaktu przy procesie realizacji zlecenia, a także o zmianach w ofercie i działaniach marketingowych.

2. Pliki graficzne przesłane przez Klienta mogą zostać trwale usunięte na prośbę Klienta. Drukarnia zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim.

3. Drukarnia zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych podanych przez Klienta w procesie realizacji zamówienia przez okres 24 miesięcy od daty zrealizowania ostatniego zamówienia. Jednakże na prośbę Klienta wszelkie dane zostaną usunięte.

4. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Na życzenie Klienta Drukarnia udostępni Klientowi wszelkie informacje o przechowywaniu jego danych osobowych.

5. Drukarnia zobowiązuje się dbać o powierzone dane osobowe oraz stara się wypełniać wszystkie obowiązki, ciążące na podstawie Ustawy o Danych Osobowych oraz RODO. Drukarnia stosuje również zabezpieczenie danych Klienta w stopniu wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Drukarnia zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych Klientów. Uzyskanych od Użytkowników danych osobowych Sprzedawca nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem przedsiębiorstw współpracujących z serwisem, takich jak: operatorów systemów płatności, firm kurierskich, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych. Ilość danych przekazywanych współpracującym ze serwisem www.simplydruk.pl firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

7. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych.

8. Drukarnia może wykorzystywać pliki Cookies w celach statystycznych i marketingowych np. poprzez firmę Google. Klient może samodzielnie w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

9. Administratorem danych osobowych jest firma ADVERT z siedzibą w Mielcu przy ul. Bajana 2/7.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 i obowiązuje do momentu publikacji nowego regulaminu.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie sąd miejsca siedziby Drukarni.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksy Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).

 

§ 10 Definicje

1. Drukarnia – właściciel i administrator Portalu www.simplydruk.pl – firma ADVERT z siedzibą w Mielcu przy ulicy Bajana 2/7, NIP: 817-215-75-13, REGON: 360433556.

2. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej www.simplydruk.pl.

5. Portal – serwis internetowy dostępny pod domeną www.simplydruk.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie oraz nim zarządzać.

6. Produkty – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu www.simplydruk.pl.

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR – General Data Protection Regulation – tekst opublikowany w Dzienniku UE).